Transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Wanneer uw werknemer 2 jaar of langer ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan recht hebben op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie aanvragen voor de door u betaalde vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd.

Voorwaarden voor het aanvragen van de compensatie

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegen langdurige ziekte
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek
 • U betaalde uw werknemer een transitievergoeding

Heeft uw werknemer een vervroegde IVA uitkering gekregen? Ook dan kunt u compensatie aanvragen als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?

De compensatie is meestal lager dan de vergoeding die u betaald heeft. Oorzaak hiervan kan zijn:

 • Er is een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat. Dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken vergoeding.
 • Dat er meer is betaald dan het wettelijke maximum. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Omdat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed.
 • Omdat wettelijke rente niet wordt gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Omdat de werkgeverspremies niet worden vergoed.

Tot wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?

Dit is afhankelijk van het moment van betaling van de transitievergoeding.

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Hoe vraagt u compensatie aan?

Via het werkgeversportaal van het UWV. Van belang is dat u over E-herkenning beschikt. Naast het aanvraagformulier ontvang het UWV nog graag de volgende informatie:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Tevens dienen er een aantal verplichte documenten te worden aangeleverd. Het gaat om:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken (van de maand voor de 1e ziektedag en van de maand waarin het 2e ziektejaar afliep).
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Het aanvragen van de compensatie brengt het nodige werk met zich mee. Laat u hier niet door afschrikken. Het loont zeker de moeite om de compensatie aan te vragen en vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Heeft u vragen, dan kunt u deze gerust aan ons stellen. Neem hiervoor contact met ons op.

Lees ook

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Heb je vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkverzuim weten door contact met ons op te nemen!

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!