Verzuim op werk - illustratie - vertrouwenspersoon Werkverzuim

Bedrijfsmaatschappelijk werk

In een tijd waarin we van alles moeten, er telkens meer van eenieder wordt gevraagd en financiële zorgen zich als een groeiend probleem ontwikkelen, raken medewerkers steeds vaker uit balans en dreigen zij ziek uit te vallen. Het is van belang om de signalen tijdig op te vangen, zodat er (preventief) begeleiding kan worden ingezet en verzuim wellicht kan worden vermeden. 

De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk kan hierbij helpen.

Hoe werkt het?

Veel uitdagingen en problemen waar mensen tegenaan lopen, kunnen prima zelf worden opgelost. Maar soms is zelfoplossing niet mogelijk, of ontstaat de behoefte aan professionele ondersteuning en begeleiding. Een bedrijfsmaatschappelijk werker richt zich op problemen en vraagstukken in de sociale omgeving van uw medewerker. Denk hierbij aan wonen, werken of persoonlijke omstandigheden (financiële problemen, mantelzorg, scheiding of rouw).

De bedrijfsmaatschappelijk werker benadert de problematiek niet alleen in relatie tot het werk, maar biedt ook ondersteuning bij de re-integratie van uw medewerker wanneer hij of zij onverhoopt (toch) ziek is uitgevallen. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan op advies van de bedrijfs-/Arboarts worden ingezet, maar ook preventief op verzoek van de werkgever.

Advies werkgever

Naast het begeleiden van uw medewerkers, kan bedrijfsmaatschappelijk werk ook u als werkgever ondersteunen. Als werkgever biedt u het liefst een fijne werkomgeving waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Helaas komen ongewenste situaties zoals pesten en discriminatie op de werkvloer nog altijd voor.  Dit wil je zoveel mogelijk voorkomen en daarom maken veel werkgevers afspraken over hoe er binnen het bedrijf met elkaar wordt omgegaan en wat de consequenties zijn als iemand zich ongewenst gedraagt. Dit noemen we beleid psychosociale arbeidsbelasting (ook wel PSA beleid).

Indien u nog geen PSA-beleid heeft of wilt weten hoe uw medewerkers de arbeidsbelasting ervaren, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag met dit steeds belangrijker wordende vraagstuk.

Na een inventarisatie door de bedrijfs-/Arboarts met de casemanager, kunnen wij samen met onze partner; Arbeidsadviesgroep, op maat gemaakte vragenlijsten onder uw medewerkers uitzetten om de psychosociale arbeidsbelasting te toetsen/meten.

Illustratie Werkverzuim Vertrouwenspersoon

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!