Verzuim op werk - illustratie - vertrouwenspersoon Werkverzuim

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel in de Arbowet. Als ondernemer/werkgever loopt u risico’s, denk hierbij aan een bedrijfsongeval, een medewerker ervaart gezondheidsklachten nadat hij/zij is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of er ontstane fysieke klachten als gevolg van zijn of haar werkzaamheden. Een RI&E brengt duidelijk alle risico’s binnen uw organisatie in kaarten levert informatie op waarmee verzuim kan worden voorkomen.

Wilt u meer informatie omtrent dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

RI&E betekenis

RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Het is al sinds 1994 bij wet verplicht voor werkgevers, uitgezonderd ZZP’ers. Vanaf 2021 controleert de overheid strenger op de aanwezigheid van een RI&E. Een RI&E brengt de risico’s binnen een bedrijf in kaart en is gericht op arbeidsveiligheid. Aan de hand van de bevindingen wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Doel van een RI&E

Doel van een RI&E is het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s welke zich in uw organisatie (kunnen) voor doen. Als werkgever krijg je een goed inzicht in de verschillende risico’s en weet je of de werknemers op een veilige manier aan het werk zijn, of dat bepaalde zaken met betrekking tot veilig werken moeten worden aangepakt. Een RI&E is verder van belang om een goed arbobeleid op te kunnen stellen voor uw organisatie. Door aandacht aan de arbeidsomstandigheden en dus uw werknemers te besteden, zullen zij minder snel ziek worden en minder snel uitvallen met klachten en dat is natuurlijk voor elke werkgever wenselijk! Daarnaast is het doel om te voldoen aan de Arbowet.

Voorwaarden RI&E

Over het algemeen dient u bij het opstellen van een RI&E rekening te houden met het aantal medewerkers die binnen uw organisatie werkzaam zijn. Maar ook de aard van uw bedrijf speelt hierbij een rol. Gaat het om een kantoor of een garage met werkplaats? Wanneer een organisatie minder dan 25 werknemers in dienst heeft, hoeft er over het algemeen geen toetsing van de RI&E plaats te vinden, mits de RI&E is opgesteld met behulp van een erkend branche instrument.

Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst of zijn de bedrijfsrisico’s groter/anders dan alleen een kantoorrisico, dan moet uw RI&E getoetst worden door een kerndeskundige, dit kan zijn een hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige of een bedrijfsarts.

Het uitvoeren van een RI&E

In sommige gevallen kunt u een RI&E zelf opstellen, bijvoorbeeld in samenspraak met een preventiemedewerker. Vanuit Werkverzuim denken we graag mee in het opstellen van uw RI&E en kunnen wij u ook ondersteunen. Daarnaast werken wij samen met deskundige partners, die een RI&E voor u kunnen opstellen en (kunnen laten) toetsen. Op die manier bent u ervan verzekerd dat uw RI&E aan alle wettelijke eisen van de arbowet voldoet.

Wilt u meer weten over een RI&E of heeft u onlangs een RI&E uit laten voeren en wilt u deze door ons laten toetsen? Neemt u dan contact met ons op.

Illustratie Werkverzuim Vertrouwenspersoon

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!