Verzuim op werk - illustratie - vertrouwenspersoon Werkverzuim

Spoor 2 trajecten

Wanneer tijdens het verzuim blijkt dat terugkeer naar het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever niet mogelijk is, moet er worden uitgekeken naar passend werk bij een andere werkgever. Dit noemen wij een Spoor 2 traject. Indien er een Spoor 2 traject moet worden opgestart, wordt u hierbij begeleid door een re-integratie adviseur.

Wij werken samen met gerenommeerde Spoor 2 adviseurs.

Spoor 2 traject

Wanneer een medewerker ziek uitvalt, is het doel in eerste instantie altijd tergkeer bij de huidige werkgever, in de eigen functie. Soms blijkt dat terugkeer in de eigen functie niet gaat lukken, omdat dit door de bestaande beperkingen niet meer mogelijk is. Op zo’n moment moet er worden bekeken of er andere werkzaamheden binnen de organisatie mogelijk zijn. Dit alles noemen we re-integratie in spoor 1.

Wanneer na een Arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de medewerker niet meer terug kan keren bij de eigen werkgever, omdat er geen structureel passend werk beschikbaar is, moet re-integratie bij een andere werkgever worden onderzocht, dit noemen we Spoor 2. De eigen werkgever is op grond van de Wet verbetering Poortwachter verplicht om dit traject te faciliteren. Een Spoor 2 traject wordt over het algemeen rond een jaar ziekte opgestart, maar kan ook al eerder worden ingezet als direct al duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is. Een Spoor 2 traject duurt gemiddeld 6 maanden en kan worden verlengd als dat nodig/wenselijk is.

Aanpak van een spoor 2 traject

Een spoor 2 traject wordt begeleid door een re-integratie specialist. Die weet precies hoe een dergelijk traject aangepakt dient te worden, wat de slagingskans van het traject aanzienlijk bevordert.

Het doel van een spoor 2 traject is er op gericht om passend ander werk buiten de eigen werkgever te vinden voor de zieke medewerker. Om dit doel te bereiken, worden diverse fases doorlopen, zoals loopbaan oriëntatie, een assessment, maar ook het opstellen van een CV, sollicitatietraining, eventuele scholing en/of omscholing. Dit alles met als doel werk elders te vinden, waardoor er geen beroep op een uitkering hoeft te worden gedaan na 104 weken ziekte.

Illustratie Werkverzuim Vertrouwenspersoon

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!