Verzuim op werk - illustratie - vertrouwenspersoon Werkverzuim

Vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers een veilige werkomgeving aan te bieden. Naast het daadwerkelijk veilig en goed inrichten van werkplekken, moet er ook aandacht worden besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting van uw werknemers. Hoe ervaren uw werknemers de omstandigheden op de werkvloer? Ondervinden zij klachten/hinder door seksuele intimidatie, agressie, pesten of werkdruk? Het hebben van een vertrouwenspersoon is hierbij zeer belangrijk en voor bedrijven met meer dan tien medewerkers verplicht.

Via Werkverzuim kunt een contract met een externe vertrouwenspersoon afsluiten.

Een vertrouwenspersoon is essentieel

Een vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor, die zijn of haar best doet het verhaal van uw werknemer te begrijpen. Een vertrouwenspersoon is geen simpele probleemoplosser, maar ondersteunt en denkt mee in het bereiken van een oplossing. Veelal kunnen klachten op een informele manier worden opgelost, waarna uw werknemer weer op een prettige manier aan de slag kan. Een vertrouwenspersoon kan helpen een dergelijke oplossing te bewerkstelligen en doet zijn naam eer aan: hij of zij handelt op vertrouwelijke wijze.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Heeft een luisterend oor en begeleidt bij het vinden van oplossingen
  • Signaleert ongewenste omgangsvormen en adviseert het management
  • Geeft voorlichting en informeert betrokkenen

Een interne of externe vertrouwenspersoon?

Wanneer u overweegt om een vertrouwenspersoon aan te stellen kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. Voordeel van een interne vertrouwenspersoon is dat hij of zij de bedrijfscultuur goed kent, maar moet ook met moeilijke en precaire situaties om kunnen gaan.

Als u kiest voor een interne vertrouwenspersoon is het van belang dat diegene van nature al een aanspreekpunt is en beschikt over een aantal belangrijke kwaliteiten zoals; integer, onafhankelijk, beschikt over de nodige levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig en onpartijdig.
Let op dat de vertrouwenspersoon geen “andere petten” draagt binnen de organisatie zoals juristen, leidinggevende, medezeggenschapsraad lid of uzelf als werkgever.

Voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat hij of zij onafhankelijk en objectief is. Er is geen binding met het bedrijf en heeft daarnaast de nodige ervaring en kennis. Wilt u gebruik maken van een (externe) vertrouwenspersoon, neemt u dan contact met ons op.

Illustratie Werkverzuim Vertrouwenspersoon

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!