Verzuim op werk - illustratie - vertrouwenspersoon Werkverzuim

Verzuimbegeleiding

Is er onverhoopt sprake van verzuim, dan kunt u rekenen op onze verzuimbegeleiding. Onze casemanagers zijn kwalitatief goed opgeleid en hebben minimaal de CROV opleiding gevolgd (Casemanager Regie op Verzuim). Zij zijn zeer deskundig op het gebied van ziekteverzuim en kennen de Wet verbetering Poortwachter als geen ander. Er wordt een vaste casemanager aan u als klant gekoppeld, zodat u altijd met dezelfde contactpersoon/adviseur te maken heeft.

De casemanager is de regiehouder van het dossier en verzorgt de benodigde UWV documenten zoals een Plan van Aanpak, Eerstejaarsevaluatie etc en adviseert u gedurende de gehele Wet verbetering Poortwachter.

Casemanager op locatie

Wordt u onverhoopt geconfronteerd met veel verzuim binnen uw bedrijf? Bent u zelf niet in de gelegenheid om het ziekteverzuim binnen uw organisatie de aandacht te geven die het wel verdiend? Dan kunnen onze casemanagers periodiek bij u op locatie worden ingezet.

Op die manier zijn de lijntjes nog korter en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht voor de verzuimende medewerker en voor u als werkgever.

Taakdelegatie

Door veranderende wetgeving, de strikte toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en landelijk verminderde beschikbaarheid van bedrijfsartsen heeft Werkverzuim besloten ook op basis van taakdelegatie te werken, ook wel de verlengde arm constructie genoemd. De taakgedelegeerde heeft een aantal taken van de bedrijfsarts gedelegeerd gekregen en onderhoudt intensief contact met de bedrijfsarts. Door onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts te werken, heeft de taakgedelegeerde het recht medische gegevens te verwerken en een probleemanalyse op te stellen.

Bedrijfsarts

Werkverzuim heeft verschillende bedrijfs- en arboartsen aan zich verbonden. De consulten vinden in principe fysiek plaats, wanneer dit medisch niet mogelijk is kunnen de consulten telefonisch of online plaatsvinden. Om de gezamenlijke aanpak van het verzuim beter te begeleiden voeren wij regelmatig een SMO (Sociaal medisch overleg). Desgevraagd of vanuit de behoefte van de arts of casemanager brengt de arts een bezoek aan uw bedrijf.

Illustratie Werkverzuim Vertrouwenspersoon

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!