Onze verzuimspecialisten

Ook al zijn onze casemanagers zeer goed onderlegd en ervaren op het gebied van verzuimbegeleiding, zij kunnen het niet alleen. In een aantal gevallen dienen er professionals te worden ingezet waardoor het verzuim kan worden bekort. Wij werken met verschillende professionals samen, graag stellen wij er een paar aan u voor.

Bedrijfsartsen

Een zeer belangrijke professional bij ziekteverzuim. Door een landelijk tekort aan bedrijfsartsen is het niet altijd gemakkelijk om op korte termijn een consult in te plannen, maar doordat wij met verschillende bedrijfsartsen samenwerken slagen wij hier wel vaak in.

Zo vinden er op woensdag en donderdag bij ons op kantoor in Aalsmeer consulten plaats door twee verschillende zelfstandige bedrijfsartsen. Voordeel hiervan is dat de lijntjes tussen de bedrijfsarts en de betreffende casemanager zeer kort zijn waardoor er snel kan worden geschakeld en overleg gemakkelijk kan plaatsvinden.

Voor de landelijke dekking, maken wij gebruik van twee verschillende bedrijfsartsenorganisaties. Wij proberen een consult altijd in te plannen binnen een reistijd van 30 minuten. Wanneer er gegronde redenen zijn om hier van af te wijken, nemen wij eerst contact met u op. Wij hebben bedrijfsartsen in:

Arbeidsdeskundigen

Rondom een jaar ziekteverzuim is het van belang dat er wordt gekeken of de verzuimende werknemer nog wel terug kan keren naar zijn eigen werk. Hiervoor wordt de hulp ingeschakeld van een Arbeidsdeskundige. Er vindt dan een gesprek plaats met de werknemer en met u als werkgever. Er wordt naar de mogelijkheden van de werknemer gekeken, maar ook naar de mogelijkheden binnen het bedrijf. De arbeidsdeskundige wordt hierbij vooraf geïnformeerd door de bedrijfsarts die hiervoor een zogenaamd inzetbaarheidsprofiel opstelt.

Re-integratiespecialisten (Spoor 2)

Wanneer na het Arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de verzuimende werknemer niet terug kan keren naar zijn eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever kan doen, zal er een advies worden gegeven dat er naar werk buiten de eigen organisatie moet worden gezocht.

Dit noemen wij een Spoor 2 traject. Het is van belang dat de verzuimende werknemer hierbij (intensief) wordt begeleid. Wij werken hiervoor samen met verschillende re-integratiespecialisten waar wij zeer goede resultaten mee behalen. Verzuimende werknemers slagen er met hun begeleiding regelmatig in om ander passend werk te vinden.

Paramedische specialisten

Ook werken wij samen met paramedische specialisten waar wij gedurende het verzuim medische interventies inzetten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld rug trainingen, maar ook aan werkplekonderzoeken.

Ook zijn deze specialisten inzetbaar voor PMO’s (periodiek medische onderzoeken). Dit kan ook bij u op locatie worden verzorgd.

Wilt u meer weten over onze externe professionals? Stel uw vraag gerust via onderstaand formulier. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over ons verzuimtraject of onze werkwijze? Wilt u met ons een afspraak maken? Neem gerust met ons contact op!