RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Op grond van de Arbowet bent u, wanneer u personeel heeft, verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben. Een RI&E moet altijd actueel zijn en dient een plan van aanpak te bevatten. In het plan van aanpak wordt het volgende opgenomen:

  • Alle uit het werk voortkomende risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Een prioriteitenlijst inzake de ernst van de geconstateerde risico’s.
  • Een opgave van maatregelen die nodig zijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

U kunt een RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een professional. Voert u deze zelf uit en heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht de RI&E te laten toetsen door een professional.

Wanneer de RI&E wordt uitgevoerd door een professional dan is de toetsing inbegrepen. De uitvoering van de RI&E bevat de volgende onderdelen:

  • bedrijfsbezoek door deskundig adviseur;
  • het houden van interviews met medewerkers op diverse niveaus;
  • het bezichtigen van het kantoor, werkplaats, magazijn en andere relevante werkplekken;
  • het opstellen van een praktische rapportage door adviseur met plan van aanpak;
  • de RI&E laten toetsen volgens de wettelijke verplichting door een erkende kerndeskundige.

Heeft u vragen over uw RI&E, wilt u uw eigen RI&E laten toetsen of wilt u er juist één laten opstellen? Neem dan contact op met ons zodat wij u verder kunnen helpen. 

Heb je vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkverzuim weten door contact met ons op te nemen!

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!