Bedrijfsongeval

Alles over een bedrijfsongeval

Als werkgever hoop je er nooit mee te maken te krijgen, een bedrijfsongeval. Wat te doen als er een bedrijfsongeval op de werkvloer voorvalt, wat betekent dat voor u als werkgever en hoe beperk je de kans op een ongeval?

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk welke onder werktijd gebeurt en waardoor de werknemer zijn/haar werk niet meer kan uitvoeren. Een snee in je vinger waarbij je een pleister moet plakken zodat er weer kan worden doorgewerkt is geen bedrijfsongeval.

Wat te doen als het mis gaat?

Wanneer zich onverhoopt een ernstig of dodelijk bedrijfsongeval heeft voor gedaan moet dit zo spoedig mogelijk bij de Inspectie SZW worden gemeld, dit kan telefonisch op nummer 0800-5151, bij een ernstig ongeval kan dit ook online.

Een melding bij de Inspectie SZW moet altijd plaatsvinden als er sprake is van:

  • Overlijden
  • Ziekenhuisopname*
  • Blijvend letsel

*onder ziekenhuisopname wordt niet alleen een verblijf in het ziekenhuis verstaan, maar ook een behandeling in het ziekenhuis na een ongeval.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

De werkgever is meestal aansprakelijk. Als werkgever heb je een zorgplicht tegenover de medewerkers en moet je zorgen dat een medewerker onder veilige werkomstandigheden zijn/haar werk kan doen. Deze zorgplicht gaat ver!

Wanneer zich een ongeval voordoet ligt de “bewijslast” bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat hij alles heeft gedaan om voor een veilige situatie te zorgen. Ook moet de werkgever aantonen dat er voldoende voorlichting is gegeven en er voldoende toezicht was op het moment van het ongeval.

Gevolgen bedrijfsongeval

Als er een ongeval heeft plaatsgevonden kan dit het volgende betekenen:

  • Er kan een boete worden opgelegd omdat de Arbowet (het creëren van een veilige werkomgeving) niet is nageleefd.
  • De schade en het letsel moet worden vergoed aan de werknemer.
  • Wanneer er als gevolg van een ongeval sprake is van (blijvende) arbeidsongeschiktheid, moet er een aanvulling op de uitkering worden betaald om het inkomensverlies op te vangen.
  • Daarnaast zijn situaties denkbaar waarbij de aansprakelijkheid bij meerdere werkgevers wordt neergelegd (denk bijvoorbeeld aan het inzetten van uitzendkrachten, of een bedrijventerrein waar meerdere bedrijven zijn gevestigd).

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals bekend zit een ongeluk in een klein hoekje en is voorkomen beter dan genezen. Een RI&E kan u helpen bij het in kaart brengen van de risico’s/aandachtspunten. Vanzelfsprekend kunnen wij u bij het opstellen van een RI&E adviseren/ondersteunen.

Ook kan een van onze bedrijfsartsen een bezoek aan uw bedrijf brengen om zo samen met u de risico’s te bekijken en u te voorzien van adviezen, ook ter preventie van ongevallen/ziekteverzuim.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bekijk de video van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar alles nog eens rustig wordt uitgelegd. Uiteraard kunt u het ook aan ons vragen! Neem dan gerust contact met ons op. Onze casemanagers zijn u hierbij graag van dienst.

Vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkverzuim weten door contact met ons op te nemen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Heb je vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkverzuim weten door contact met ons op te nemen!

Direct contact met ons opnemen?

Wij staan klaar om je te helpen bij verzuimbegeleiding!