Onze casemanagers

Onze casemanagers hebben allen met goed gevolg de opleiding Casemanager Regie op Verzuim (CROV) doorlopen. De casemanagers hebben veel kennis rondom verzuim, waarbij het vaak niet alleen gaat om medische aspecten. Zodra de casemanager een inschatting van het verzuim (en de oorzaak) heeft kunnen maken, weten zij hier naar te handelen. Daarnaast zijn zij ook goed op de hoogte van de sociale wetgeving en de ins en outs rondom de Wet Verbetering Poortwachter.

Behalve voor het begeleiden van het verzuimproces kunt u ook voor al uw vragen rondom verzuim bij onze casemanagers terecht. Zij denken graag met u mee en zijn oplossingsgericht ingesteld.

Verlengde Arm Constructie (VAC)

Onze casemanagers kunnen ook worden in gezet in een zogenaamde verlengde arm constructie. Dit betekent dat de hiervoor opgeleide casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. Daarnaast biedt dit ook een financieel voordeel.

De casemanager VAC is niet alleen procesbegeleider, maar faciliteert ook de bedrijfsarts. Vanuit de specifieke kennis kan de bedrijfsarts ook worden geïnformeerd vanuit de niet-medische domeinen, waardoor het medicaliseren (en vaak ook de duur) van verzuim wordt beperkt.

Aan de hand van een triage (vragenlijst) wordt beoordeeld of een bedrijfsartsenspreekuur gepland moet worden en/of dat er een andere deskundige moet worden ingeschakeld voor een snellere re-integratie.

Natuurlijk vinden alle trajecten en processen altijd plaats na toestemming en in opdracht van de toezichthoudend bedrijfsarts.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een duidelijke richtlijn afgegeven dat taakdelegatie en verzuimbegeleiding niet door dezelfde professional mogen worden uitgevoerd.

Casemanagers op locatie

Wordt u onverhoopt geconfronteerd met veel verzuim binnen uw bedrijf? Bent u zelf niet in de gelegenheid om het ziekteverzuim binnen uw organisatie de aandacht te geven die het wel verdiend/nodig heeft? Dan kunnen onze casemanagers voor bijvoorbeeld een dagdeel per week bij u op locatie worden ingezet. In plaats van uit ons kantoor in Aalsmeer, pakken zij de werkzaamheden rondom verzuim bij u binnen het bedrijf op. Op die manier zijn de lijntjes nog korter en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht voor de verzuimende werknemer. Door daadwerkelijk op de werkvloer te zijn, kunnen zij de werkplek zien en de sfeer van het bedrijf proeven.   

Wij hebben hier zeer positieve ervaringen mee en zien het verzuimpercentage flink teruglopen.

Heeft u verder vragen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. U wordt dan te woord gestaan door één van onze casemanagers zoals Marjolein of Evelien. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u terug.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over ons verzuimtraject of onze werkwijze? Wilt u met ons een afspraak maken? Neem gerust met ons contact op!