Het verzuimbeleid van uw organisatie

In de wet staat dat iedere werkgever verplicht is een verzuimbeleid te hanteren. Het doel van zo’n beleid is om verzuimde medewerkers te stimuleren om bezig te zijn met hun herstel. Op deze manier kan langdurig verzuim in veel gevallen voorkomen worden. Een arbodienstverlener, zoals Werkverzuim, geeft adviezen én vorm aan het verzuimbeleid van werkgevers.

Wat moet er in een verzuimbeleid staan?

Hoe een organisatie precies omgaat met verzuim staat beschreven in een verzuimbeleid. Werknemers moeten door de werkgevers ingelicht worden over de inhoud ervan. Wat staat er zoal in een verzuimbeleid?
  • Ten eerste staan de te nemen stappen bij een verzuimmelding beschreven. Dit wordt ook wel een verzuimprotocol genoemd. Wat gebeurt op dag 1 na de verzuimmelding en wat zijn de stappen in een verder proces?
  • De rechten én plichten van zowel werknemer als werkgever. Belangrijk, want van beide kanten worden er een aantal zaken verwacht bij een verzuimmelding. De werknemer moet weten wie hij/zij moet inlichten over de ziektemelding. En een werkgever moet bijvoorbeeld transparant zijn tegenover zowel de arbodienstverlener als alle werknemers.
  • Preventiemaatregelen. We weten allemaal dat voorkomen beter is dan genezen. Van een werkgever wordt dan ook verwacht actief preventiemaatregelen te nemen, om zo de kans op verzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit kan beschreven worden in een verzuimbeleid.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over ons verzuimtraject of onze werkwijze? Wilt u met ons een afspraak maken? Neem gerust met ons contact op!

Werkverzuim pakt ziekteverzuim grondig aan

Wilt u het verzuim bij uw organisatie flink naar beneden bijstellen? En wilt u een gerichte aanpak bij ieder verzuimdossier, zodat uw medewerkers weer snel aan het werk kunnen? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!